شراب طهور

یکی از اساسی‌ترین کارها در مسیر سیر و سلوک الی‌الله، آشنایی با مقصد و نیز آگاهی از خطرات و پرتگاه‌های هولناک و گمراه‌کننده‌ای است که بر سر راه سالکان کوی دوست قرار دارد. از این رو قصد داریم در سلسله مطالبی به درج خلاصه‌ای از مباحث کتاب شراب طهور از تألیفات استاد مهدی طیب که به‌حق از بهترین منابع موجود در این زمینه است، بپردازیم. باشد که مقبول نظر حضرت دوست افتد.

پیشگفتار

توحید در لغت به معناى یکى کردن و یکى دانستن و در قاموس انبیا به معناى رهیدن عبد از چندگانگى و رسیدن او به یگانگى در وجود خویش است. عبدی که به این یگانگى برسد، به فرموده قرآن کریم، صاحب قلب سلیم است. امام صادق(ع) در وصف چنین قلبى فرمودند: در حالى به دیدار پروردگارش نایل می‌شود که احدى جز خدا در آن نیست. و در بیان بزرگ‌ترین نعمت الهى فرمودند: خداوند نعمتى بزرگ‌تر از این به بنده‌اى عطا نکرده است که غیرى همراه با خداى عزّ و جلّ در قلبش وجود نداشته باشد. شراب طهور همان معارف بلندى است که قران و عترت به تشنگان کمال و طالبان وصال عرضه می‌دارند و مؤمنان رهپو و سالکان حق‌جو، با بهره‌گیرى از آن، به انقطاع کامل از ماسوی‌الله نایل می‌شوند و با پشت سر گذاردن حُجُب نورانى، دیده دلشان به معدن عظمت واصل می‌شود و جانشان به عزّ قدس ربوبى تعلّق می‌یابد.

به آنان که چون خود به تجربیّات معنوى و عرفانى راه نیافته و به درک معارف بلند توحیدى اهل معرفت موفّق نشده‌اند، راه انکار و نفى عرفان را در پیش گرفته‌اند، یادآور می‌شوم که شایسته، پسندیده، مشروع و منطقى نیست که به صرف اینکه خود به چیزى نرسیده‌اند، آن را انکار کنند.

انکار مقامات و حقایق اهل معرفت موجب خسران عظیم است. ادب کردن و انکار نورزیدن، چه بسا زمینه‌ساز توفیق الهى براى پى بردن و دست یافتن شخص به آن مقامات و حقایق شود.

نگرش موحّدانه، احساسهاى عاشقانه و روحیّات عارفانه که در عرصه عرفان مطرح است و در این اثر به آن پرداخته شده، حلقه وصلى است بین بحثهاى عقلى در زمینه اثبات عقاید دینى و موعظه‌ها و آموزه‌هاى اخلاقى. بدون مباحث عرفانى، بحثهاى اعتقادى ابتر و آموزه‌هاى اخلاقى محروم از پشتوانه خواهد بود و با افزوده شدن آن، زنجیره آموزشهاى دینى کامل و آموزشهاى مزبور کارساز و اثربخش خواهند شد.

/ 1 نظر / 53 بازدید
سعید مولایی

طی این مرحله بی همرهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی