شراب طهور (8)

موت اختیارى

یعنى با قطع دلبستگى از دنیا، نفس امّاره را میراندن. به تعبیر دیگر، یعنى از آمال دنیوى دست برداشتن و بدون احساس دشوارى براى عبور از هر چیز دنیوى و رفتن از دنیا، آماده بودن. به تعبیر سوم، یعنى از اراده و خواست خود دست برداشتن و به اراده حق تسلیم بودن و در برابر مقدّرات الهى از خود نظریّه نداشتن.

کسى که به موت اختیارى نایل شده است از یک سو خود را از سایرین مهم‌تر نمی‌انگارد و در مصائب و مشکلاتى که دیگران به آنها مبتلایند، براى خود تأسّف ویژه نمی‌خورد و در پى رهاندن خود به‌تنهایى نیست.

بیشتر انسانها قبل از اینکه زمان مرگ و فوت آنها فرا برسد، به حکم نفس امّاره حاضر نیستند دل از دنیا ببُرند؛ لذا رهایى‌شان از اسارت دنیا و نفس امّاره، تنها هنگام فوتشان و آن هم با اضطرار و اجبار واقع می‌شود. به موت این گونه اشخاص، موت اضطرارى گفته می‌شود. موت چیزى نیست که باید به‌وجود آورد، بلکه همواره موجود و همراه انسان است. تنها باید از غفلت، اشتباه و بیهوده‌پندارى بیرون آمد تا آن را احساس کرد.

بهترین و آسان‌ترین راه نیل به موت، قرار گرفتن در جاذبه جمال الهى و مبتلا شدن به عشق الهى است. زیرا جاذبه جمال و حُسن الهى و عشق به خدا چنان قوى است که جذّابیّتهاى دنیوى در برابر آن رنگ می‌بازد و شخص به سهولت از جاذبه دنیا خارج می‌شود.

ثمرات موت اختیاری

1) با نیل به موت، انسان به بیدارى باطنى دست می‌یابد، چشم دلش باز می‌شود و به شهود باطنى ملکوت عالم نایل می‌شود.

2) با موت اختیارى، شخص به لذّت و آرامشى دست می‌یابد که به مراتب از آنچه فرد خسته و خواب‌آلود با خوابیدن به آن می‌رسد، بالاتر است. در این حالت دنیا در نظر شخص کوچک و حقیر و آخرت بزرگ و خواستنى می‌شود.

3) نیل به موت اختیارى همة غصّه‌ها، حسرتها، کینه‌ها و دیگر حجابهاى ظلمانى را که در سفر به سوى خدا راهبندان ایجاد کرده است، برطرف و راه نیل به مقصود را باز می‌کند.

4) با نیل به موت اختیارى و رهایى از محبّت دنیا، وجود فرد از بدیها پاک و مبرّا و همچون روز تولّد از همه آلودگى‌ها و عیوب منزّه می‌شود.

5) موت اختیارى سبب می‌شود حجاب بین عبد و مولا و محبّ و محبوب برطرف شود.

/ 0 نظر / 22 بازدید